Mät, Test och Design sedan 1987 >

produktkategori/emc/emi/preamplifiers-lnas

Förförstärkare (LNA)

Mätinstrument har en “brusfaktor”, som är ett mått på hur bra instrumentet är vid mätning av signaler med låg nivå. Desto lägre denna siffra är, desto bättre, även om den lägsta signalnivån fortfarande kommer att styras av mätbandbredden. En typisk spektrumanalysator kan ha en brusfaktor på 20 dB eller mer, medan en typisk mottagare kan ha omkring 10 dB. Förförstärkaren har en brusfaktor av typiskt 2-5 dB, vilket avsevärt förbättrar prestandan vid låga nivåer på sådana instrument och gör det möjligt att detektera signaler som tidigare maskerats av brus.

Artikelns plats

MTT > Katalog > Produkter > EMC > EMI Emission > Förförstärkare (LNA)

Sparat för förfrågan