Mät, Test och Design sedan 1987 >

produkt/rfx

RFxpert RFX

RFX är ett kompakt antennmätningsinstrument som i realtid karaktäriserar antenner i labb-miljö.

RFX presenterar fjärfältdiagram, tvärsnitt, EIRP och TRP inom någon sekund. Unikt för RFX är närfältsvyn som visar amplitud, polarisation och fas och ger inblick i bidragande orsaker till problem med antennprestanda eller felaktiga antenndiagram.

 

Nollställ
Artikelnr: RFX Kategori:

Alltid till hands

RFX gör det möjligt att flytta in antennmätningarna i elektroniklabbet. Enkel att använda, kostnadseffektiv och beprövad placeras instrumentet direkt på labbänken. Mätresultat presenteras i realtid och gör RFX till ett perfekt verktyg för att förbättra designprocessen vid integration av antenner för cellulära band, GPS, WiFi, RFID, Bluetooth, LTE, MIMO, IoT, andra specialanpassade protokoll samt och medicintekniska produkter.

GPS-antenner

Med tilläggsvalet för cirkulär polarisation (CP) beräknar RFX höger- och vänstercirkulärpolariserade antenndiagram och “axial ratio”

MIMO-Antenner

För MIMO-applikationer beräknar RFX  korrelationskoefficienten mellan två antennadiagram.

Automatiserad testning

RFX kan integreras i nästan alla automatiserade testbäddar och produktionslinjer med DLL programmering. Då jämförelse mellan referens stickprov sker realtid är RFX också perfekt för stickprovstest och produktkontroll för leverantörer av trådlösa tjänster eller.

Snabbare mätningar

RFX hjälper konstruktörerna att drastiskt minska testtiden. Användare av RFX har dokumenterat femtio procent snabbare utvecklingstid av antennen.

Mer information

Frekvensområde

2.7GHz, 6GHz

Videos


Artikelns plats

MTT > Katalog > Produkter > RF och Mikrovågsteknik > Antennmätning > RFxpert RFX

Sparat för förfrågan