Mät, Test och Design sedan 1987 >

produkt/cst-studio-suite

CST Studio Suite

Call for price

CST STUDIO Suite® är en programsvit för effektiv och noggrann simulering av produkter där elektromagnetiska och statiska fält har betydelse: RF/Mikrovågsteknik, EMC, EDA, Elkraft, Sensorer, Motorer.

Kategori:

CST STUDIO Suite® är en programsvit för effektiv och noggrann simulering av produkter där elektromagnetiska och statiska fält har betydelse: RF/Mikrovågsteknik, EMC, EDA, Elkraft, Sensorer, Motorer.

CST STUDIO Suite® är kulmen på många års forskning och utveckling av de mest exakta och effektiva beräkningslösningarna för elektromagnetisk fältteori. Sviten innehåller verktyg för design och optimering av enheter som är verksamma i ett brett spektrum av frekvenser – statiska till optisk. Analyser kan även omfatta termiska och mekaniska effekter samt kretssimulering.

CST STUDIO Suite® är en helt integrerad designmiljö som ger tillgång till hela utbudet av CST:s lösare. Arbetsflödet SAM (System Assembly and Modeling) underlättar multifysik och co-simulering samt hantering av hela elektromagnetiska system. Simulering i CST STUDIO Suite® erbjuder betydande TTM-fördelar såsom kortare utvecklingscykler, analys av virtuella prototyper innan fysiska tester och optimering istället för att prova sig fram i blindo.

Artikelns plats

MTT > Katalog > Produkter > RF och Mikrovågsteknik > Simuleringsprogram > 3D EM-Simulering > CST Studio Suite

Sparat för förfrågan