product/rfxpert-rfx

RFxpert RFX

Call for price

[:sv]RFX är ett kompakt antennmätningsinstrument som i realtid karaktäriserar antenner i labb-miljö.

RFX presenterar fjärfältdiagram, tvärsnitt, EIRP och TRP inom någon sekund. Unikt för RFX är närfältsvyn som visar amplitud, polarisation och fas och ger inblick i bidragande orsaker till problem med antennprestanda eller felaktiga antenndiagram.

 [:en]The RFX is a compact bench-top scanner that characterizes antennas in your own lab environment in real-time.

RFX provides far-field patterns, bisections, EIRP and TRP in seconds. Novel near-field results, including amplitude, polarity and phase give insights into the root causes of antenna performance challenges and help troubleshoot far-field radiation patterns.[:]

Clear
SKU: RFX Category:

[:sv]

Alltid till hands

RFX gör det möjligt att flytta in antennmätningarna i elektroniklabbet. Enkel att använda, kostnadseffektiv och beprövad placeras instrumentet direkt på labbänken. Mätresultat presenteras i realtid och gör RFX till ett perfekt verktyg för att förbättra designprocessen vid integration av antenner för cellulära band, GPS, WiFi, RFID, Bluetooth, LTE, MIMO, IoT, andra specialanpassade protokoll samt och medicintekniska produkter.

[wpdm_package id=3640]

GPS-antenner

Med tilläggsvalet för cirkulär polarisation (CP) beräknar RFX höger- och vänstercirkulärpolariserade antenndiagram och “axial ratio”

[wpdm_package id=’3654′]

MIMO-Antenner

För MIMO-applikationer beräknar RFX  korrelationskoefficienten mellan två antennadiagram.

Automatiserad testning

RFX kan integreras i nästan alla automatiserade testbäddar och produktionslinjer med DLL programmering. Då jämförelse mellan referens stickprov sker realtid är RFX också perfekt för stickprovstest och produktkontroll för leverantörer av trådlösa tjänster eller.

Snabbare mätningar

RFX hjälper konstruktörerna att drastiskt minska testtiden. Användare av RFX har dokumenterat femtio procent snabbare utvecklingstid av antennen.
[:en]

Always at hand

RFX provides antenna designers and wireless engineers with an easy-to-use, costeffective, and proven tabletop solution. With its real-time capability, RFX is a perfect tool to improve the design process for manufacturers of cellular, GPS, WiFi, RFID, Bluetooth, LTE, MIMO, custom and medical devices.

[wpdm_package id=3640]

GPS Antennas

With the Circular Polarization (CP) option, the RFX calculates the right and left hand circularly polarized patterns and displays axial ratio patterns.

[wpdm_package id=’3654′]

MIMO Antennas

For MIMO applications RFX calculates the envelope correlation coefficient.

Automated testing

RFX can be integrated into virtually any automated test bed and production line by using DLL programming. As a golden sample comparison tool with realtime results, the RFX is also ideal for sample lot testing and product verification for wireless service providers or for manufacturing support.

Reduce Testing Time

RFX allows design teams to reduce testing time by at least one order of magnitude. Users have also documented fifty percent reductions in design cycle times.[:]

Additional information

[:sv]Frekvensområde[:en]Frequency Range

2.7GHz, 6GHz

Videos

[:en]


[:]