product/cst-studio-suite

CST Studio Suite

Call for price

CST STUDIO Suite® är en programsvit för effektiv och noggrann simulering av produkter där elektromagnetiska och statiska fält har betydelse: RF/Mikrovågsteknik, EMC, EDA, Elkraft, Sensorer, Motorer.

Category:

CST STUDIO Suite® är en programsvit för effektiv och noggrann simulering av produkter där elektromagnetiska och statiska fält har betydelse: RF/Mikrovågsteknik, EMC, EDA, Elkraft, Sensorer, Motorer.

CST STUDIO Suite® är kulmen på många års forskning och utveckling av de mest exakta och effektiva beräkningslösningarna för elektromagnetisk fältteori. Sviten innehåller verktyg för design och optimering av enheter som är verksamma i ett brett spektrum av frekvenser – statiska till optisk. Analyser kan även omfatta termiska och mekaniska effekter samt kretssimulering.

CST STUDIO Suite® är en helt integrerad designmiljö som ger tillgång till hela utbudet av CST:s lösare. Arbetsflödet SAM (System Assembly and Modeling) underlättar multifysik och co-simulering samt hantering av hela elektromagnetiska system. Simulering i CST STUDIO Suite® erbjuder betydande TTM-fördelar såsom kortare utvecklingscykler, analys av virtuella prototyper innan fysiska tester och optimering istället för att prova sig fram i blindo.[:en]The electromagnetic simulation software CST STUDIO SUITE® is the culmination of many years of research and development into the most accurate and efficient computational solutions for electromagnetic designs. It comprises CST’s tools for the design and optimization of devices operating in a wide range of frequencies – static to optical. Analyses may include thermal and mechanical effects, as well as circuit simulation.

CST STUDIO SUITE benefits from an integrated design environment which gives access to the entire range of solver technology. System assembly and modeling facilitates multi-physics and co-simulation as well as the management of entire electromagnetic systems.
CST STUDIO SUITE can offer considerable product to market advantages such as shorter development cycles, virtual prototyping before physical trials, and optimization instead of experimentation.[:]