product-category/rf-och-mikrovagsteknik

RF och Mikrovågsteknik

Inom RF och Mikrovågsteknik säljer vi mätinstrument, komponenter och beräkningsprogram för konstruktion av kretsar och och komponenter. Dessa produkter har frekvensomfång som börjar vid ett par kHz upp upp till flera hundra GHz och kan användas inom radioutveckling, EMC-analys, antenndesign men även industriella och kommersiella applikationer ner till enstaka kHz.

De leverantörer vi representerar är ledande inom sina områden och oftast kan vi demonstrera samma eller likvärdig produkt som ni är intresserade av. För de mest avancerade test och mätsystemen som tar tid och utrymme att sätta upp kan vi se till att ni får en demonstration  på de stora konferenserna som Antenna Measurement Technique SocietyEuCap, European Microwave Week samt International Microwave Symposium där vi på MTT gärna stämmer träff med er i montern.