product-category/emc/utstralad-emmission/preamplifiers

Förförstärkare (LNA)

[:sv][:sv]Mätinstrument har en “brusfaktor”, som är ett mått på hur bra instrumentet är vid mätning av signaler med låg nivå. Desto lägre denna siffra är, desto bättre, även om den lägsta signalnivån fortfarande kommer att styras av mätbandbredden. En typisk spektrumanalysator kan ha en brusfaktor på 20 dB eller mer, medan en typisk mottagare kan ha omkring 10 dB. Förförstärkaren har en brusfaktor av typiskt 2-5 dB, vilket avsevärt förbättrar prestandan vid låga nivåer på sådana instrument och gör det möjligt att detektera signaler som tidigare maskerats av brus.

[:en]All measuring instruments have a ‘noise figure’, which is a measure of how good the instrument is at measuring low level signals, the lower this figure, the better, although the lowest signal level will still be governed by the measurement bandwidth. A typical spectrum analyzer may have a noise figure of 20 dB or more, whereas a typical receiver may have a noise figure of 10 dB. The preamplifier has a noise figure of typical 2-5 dB, significantly enhancing the low level performance of such instruments, enabling signals that were previously masked by noise to be seen.[:][:][:]